محتوای خودرهای خودران
خودروهای خودران

خودروهای خودران

سیستم خودروهای خودران وسایل نقلیه موتوری نوعی سیستم خودروی هوشمند است که رانندگی بدون سرنشین را از طریق سیستم رایانه‌ای داخلی تحقق می‌بخشد. ساختار سیستم خودروهای خودران به طور کلی به چهار بخش تقسیم می‌شود: سیستم ادراک، سیستم تصمیم‌گیری، سیستم ...